Najem Okazjonalny: Czy To Opcja Dla Ciebie?

  • 3 miesiące temu
  • 0

W dzisiejszych czasach, coraz więcej właścicieli mieszkań rozważa najem okazjonalny jako alternatywę dla tradycyjnego najmu. To rozwiązanie pozwala zapewnić większą kontrolę nad nieruchomością oraz chroni prawa właścicieli. W jaki sposób umowa najmu okazjonalnego może pomóc w walce z nieuczciwymi najemcami? Jakie dodatkowe formalności wymaga jej zawarcie? Prześledźmy to poniżej.

Najem okazjonalny jest specyficzną formą umowy najmu lokalu mieszkalnego, która ma swoje własne zasady i ograniczenia. Zgodnie z przepisami, umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta na czas określony, który nie przekracza 10 lat. Istotne jest również to, że z tego rodzaju najmu mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które wynajmują swoje mieszkanie jako prywatni właściciele.

Umowa najmu okazjonalnego formalnie nie różni się znacząco od standardowej umowy najmu. Zapisy w obu dokumentach są praktycznie identyczne, obejmując okres najmu, wysokość opłat oraz obowiązki obu stron. Jednak istnieje istotna różnica: przy umowie najmu okazjonalnego najemca składa specjalne oświadczenie. W tym dokumencie zobowiązuje się on do poddania się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia oraz wydania lokalu w terminie określonym w umowie. Takie oświadczenie musi być złożone w formie aktu notarialnego.

Dodatkowo, podczas zawierania umowy najmu mieszkania, najemca musi podać dane innej nieruchomości, w której zamieszka w przypadku konieczności wyprowadzki. Aby spełnić ten warunek, konieczne jest również oświadczenie właściciela lub użytkownika tej drugiej nieruchomości, wyrażające zgodę na przyjęcie najemcy do wskazanego lokalu, zgodnie z treścią oświadczenia notarialnego.

Czy Najem Okazjonalny To Opłacalne Rozwiązanie?

Oczywiście dodatkowe wymagania, o których wspomniano powyżej, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Niemniej jednak, często warto jest je pokryć w celu uchronienia się przed nieprzyjemnymi sytuacjami w przyszłości.

Dla niektórych najemców, sporym utrudnieniem może być konieczność wskazania nieruchomości, do której będą mogli się przenieść w przypadku ewentualnej egzekucji. Niestety, nie każdy najemca ma taką możliwość.

Zakończenie Umowy Najmu Okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie ustalonego czasu lub może zostać rozwiązana po okresie wypowiedzenia. W przypadku, gdy najemca nie opuści lokalu dobrowolnie, właściciel nieruchomości powinien wysłać mu żądanie opróżnienia mieszkania. Termin na opróżnienie lokalu nie może być krótszy niż 7 dni.

Jeśli mimo upływu terminu najemca nadal nie opuści lokalu, wynajmujący może zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, który został sporządzony podczas zawierania umowy najmu okazjonalnego.

Zgodnie z przepisami, najem okazjonalny może zostać wypowiedziany w następujących sytuacjach:

  1. Jeśli najemca, mimo pisemnego upomnienia, nadal korzysta z mieszkania w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, co prowadzi do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania przez mieszkańców, lub też wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, co utrudnia życie innym mieszkańcom budynku.
  2. Gdy najemca opóźnia się z zapłatą czynszu lub innych opłat co najmniej przez trzy pełne okresy płatności, pomimo wcześniejszego pisemnego upomnienia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu oraz wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu na uregulowanie zaległych i bieżących należności.
  3. Kiedy najemca bez pisemnej zgody właściciela wynajmie, podnajmie lub odda do bezpłatnego użytkowania mieszkanie lub jego część.

Umowa najmu okazjonalnego stanowi cenne narzędzie dla właścicieli mieszkań, zapewniając większą ochronę ich interesów. Jednakże wymaga ona starannego przemyślenia i zrozumienia zasad oraz konsekwencji z nią związanych.

Dołącz do dyskusji

Compare listings

Porównać